8 kroków do sfinansowania inwestycji

 

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014 – 2020 stwarza przed polskimi firmami ogromną szansę na pozyskanie dużych środków.


Nowa perspektywa to duże ale trudne do zdobycia pieniądze, do pozyskania których należy się już dziś przygotować.

Jak się przygotować do konkursów w nowej perspektywie?

W ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020 zarówno duże firmy, jak i przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli otrzymać wsparcie z funduszy europejskich. Dofinansowanie daje szansę na rozwój firmy, produktów i usług, a także umocnienie swojej pozycji na rynku. Warto więc dowiedzieć się jak dobrze przygotować się, aby otrzymać wsparcie na swój projekt.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien podjąć następujące działania:

4440771174_z1. Określić potrzeby przedsiębiorstwa;

2. Wyszukać odpowiednie źródła finansowania;

3. Przygotować analizę szans na pozyskanie dofinansowania zarówno ze środków UE jak również z innych źródeł (np. kredyt bankowy) celem uzupełnienia wkładu własnego w planowaną inwestycję;

4. Opracować dokumentację przygotowawczą, niezbędną do udziału w wybranym konkursie;

5. Opracować dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji środowiskowej;

6. Nawiązać współpracę w zakresie opracowania badań niezbędnych do wprowadzenia nowego lub ulepszonego produktu (jednostki naukowe, CBR, parki technologiczne, IOB), bądź  utworzyć własny dział B+R, w przypadku posiadania odpowiedniej kadry;

7. Znaleźć odpowiedni bank, który będzie współfinansował planowaną inwestycję oraz przygotowywał niezbędną dokumentację;

8. Opracować dokumentację aplikacyjną (wniosek, biznes plan/ studium wykonalności i inne) zgodnie z wytycznymi dla danego konkursu.

 

Innym ważnym pytaniem jest – jak odnieść sukces? Postawić na Innowacje!

535162252817_zInnowacje w przedsiębiorstwie są kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie na wysoce konkurencyjnym rynku. „Bądź innowacyjny lub giń” to lekcja, której przedsiębiorstwa zbyt często doświadczają w najbardziej bezpośredni sposób.

Innowacje w przedsiębiorstwie to jednak nie tylko inwestowanie w opracowywanie nowych i lepszych rozwiązań. To przede wszystkim przemyślana strategia z precyzyjnie wyznaczonymi wskaźnikami i miernikami wyników oraz dobre zarządzanie i dostosowywanie strategii innowacyjności do bieżących potrzeb rynku.

Każda zmiana organizacyjna, procesowa lub produktowa w firmie jest innowacją.

Aby skutecznie aplikować o środki unijne należy jedynie oszacować jej rozmiar to oznacza, na ile zastosowane przez przedsiębiorstwo zmiany są nowością na tle konkurencyjnych firm zarówno na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, czy światowym oraz od kiedy ewentualnie są na tych rynkach stosowane.

Stopień rozpowszechniania danej innowacji sprawdzają wyspecjalizowane jednostki naukowe, czy też stowarzyszenia branżowe lub techniczne.

 

Jak aplikować o dofinansowanie dla twojego projektu?

connectSkorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą Ci przejść przez proces aplikacyjny i zwiększ szansę na otrzymanie dotacji!

Nasza firma zapewnia pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosku, aż po kompleksową obsługę całego procesu, łącznie z administracją projektu.

Comments are closed