Nowa siedziba od 6 maja

Maj 2, 2019

Szanowni Klienci,

Informujemy iż z dniem 6 maja br. zmieniamy siedzibę. Nasz nowy adres to Plac Dworcowy 3A lok. M.

Pozdrawiamy,

Zespół CDK Consulting

Harmonogram naborów na rok 2019 – woj. warmińsko-mazurskie

Styczeń 14, 2019

Szanowni Państwo,

Ukazał się nowy harmonogram naborów wniosków na rok 2019. Chętnych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie oszacowania szans na skorzystanie ze środków unijnych zapraszamy do kontaktu.
Nie trać czasu i już dziś zawalcz ośrodki unijne na swój rozwój!

https://rpo.warmia.mazury.pl/zdjecia/strona/Harmonogram_2019/Harmonogram_naborow_na_2019_rok.pdf

Pozdrawiamy
Zespół CDK Consulting
biuro@cdk-consulting.pl
tel. kont. +48 55 641 58 44

Termomodernizacja i OZE. Harmonogram konkursów dla firm w 2018

Czerwiec 28, 2018

Efektywność energetyczna jest bardzo ważnym elementem polityki unijnej, dlatego duża część z przyznanych Polsce funduszy jest przeznaczona na przejście do gospodarki opartej na racjonalnym korzystaniu z zasobów. Wsparcie unijne na ten cel udzielane jest z Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Dlaczego warto zainwestować w modernizację przedsiębiorstwa?
Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE to ogromne korzyści dla firmy:
✅ możliwość zdobycia dofinansowania inwestycji do 85%
✅ obniżenie rachunków za prąd
✅ uniezależnienie od dostawców energii i rosnących cen
✅ poprawa wizerunku firmy poprzez dbanie o środowisko
Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do udziału w konkursach, które odbędą się do końca 2018 roku.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW DLA FIRM W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

RPO KUJAWSKO-POMORSKIE
3.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
Inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych dedykowanych przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE.
Nabór wniosków: od 03.08.2018
3.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE – mikroinstalacje
Nabór wniosków od 31.07.2018
3.2: „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” –Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO LUBUSKIE
3.1: „Odnawialne źródła energii”
Nabór wniosków: czerwiec 2018
3.2.4: „Efektywność energetyczna” – Instrument finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO ŁÓDZKIE
4.2.3: „Termomodernizacja budynków” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

MAZOWIECKIE
4.2: „Efektywność energetyczna”
Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji
Nabór wniosków: październik 2018

RPO OPOLSKIE
3.3: „Odnawialne źródła energii” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym
3.4: „Efektywność energetyczna w MŚP” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO PODLASKIE
5.2: „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO POMORSKIE
10.3.2: „Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym
10.5: „Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO ŚLĄSKIE
4.1.2: „Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni”
Nabór wniosków: sierpień 2018

RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE
3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”
Nabór wniosków: III kwartał 2018

RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych”
Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Nabór wniosków: 06.07.-07.08.2018
4.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych”
Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE, w tym wykorzystujące energię:
wiatrową, słoneczną, geotermalną, wodną, biomasę i biogaz.
Nabór wniosków: wrzesień 2018
4.2: „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”
Nabór wniosków: 29.06.- 31.07.2018

RPO WIELKOPOLSKIE
3.1.2: „Dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”
Nabór wniosków: wrzesień 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Fundusze unijne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w 2018

Czerwiec 26, 2018

Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 to ogromne możliwości dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
O dofinansowanie inwestycji można ubiegać się na poziomie regionalnym (RPO) oraz krajowym (POIiŚ).
Formy wsparcia:
- dotacje (bezzwrotne)
- instrumenty finansowe (pożyczki zwrotne, gwarancje, itp.)
Co można sfinansować?
- kompleksową modernizację energetyczną budynków
- rewitalizację
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
Planowane nabory wniosków do końca 2018:
RPO DOLNOŚLĄSKIE
3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym.

RPO KUJAWSKO-POMORSKIE
3.3: „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Nabór wniosków: 01.07.- 31.07.2018
6.4.1:”Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”
Nabór wniosków: od 31.08.2018

RPO LUBUSKIE
9.2.1: „Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Nabór wniosków: czerwiec 2018
9.2.3: „Rozwój obszarów marginalizowanych – ZIT Zielona Góra”
Nabór wniosków: czerwiec 2018

RPO ŁÓDZKIE
IV.2.3 „Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO MAŁOPOLSKIE
11.2: „Odnowa obszarów wiejskich”
Nabór wniosków: wrzesień 2018

RPO OPOLSKIE
10.2: „Rewitalizacja”
Nabór wniosków: sierpień 2018
3.2.3: „Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie”
Wsparcie zwrotnie przyznawane w systemie ciągłym

RPO PODKARPACKIE
6.3: „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”
Nabór wniosków: 29.06.-14.09.2018

RPO PODLASKIE
5.3.2: „Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO POMORSKIE
8.2: „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne”
Pożyczka rewitalizacyjna przyznawana w systemie ciągłym
10.2.2: „Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO ŚLĄSKIE
4.3.1: „Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”
Nabór wniosków: 30.05.-10.12.2018
4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”
Nabór wniosków: 29.12.2017-29.08.2018
10.3: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”
Pożyczka rewitalizacyjna przyznawana w systemie ciągłym

RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4.3.2: „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych – schemat B”
Nabór wniosków: sierpień 2018
4.3.2: „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych – schemat A”
Nabór wniosków: październik 2018
8.2: „Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis”
Nabór wniosków: listopad 2018

RPO ZACHODNIOPOMORSKIE
9.3: „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”
Nabór wniosków: 30.10.2018 04.01.2019

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o fundusze unijne.
Posiadamy wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania środków unijnych dla sektora mieszkaniowego.
Referencje
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane fundusze

Zapraszamy!
CDK Consulting
ul. Studzienna 30A
82-300 Elbląg
Tel. /55/ 641 58 44
Fax. /55/ 641 58 46
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 4.2: „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”

Czerwiec 7, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej i korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.
Typy projektów:
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na efektywne energetycznie, w tym OZE
• Modernizacja instalacji technicznych na efektywne energetycznie, w tym OZE.
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z wymianą/modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE.
• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE.
• Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
• Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii.
• Audyt energetyczny (jako element projektu)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty dążące do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej.
Nabór wniosków: 29.06.-31.07.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019
Typ beneficjenta: MŚP oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

POPW 1.4: „WZÓR NA KONKURENCJĘ”- ETAP I

Maj 31, 2018

W ramach I Etapu działania 1.4 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zdiagnozowaniu sytuacji w firmie i opracowaniu nowej strategii wzorniczej, która pomoże skutecznie wprowadzić nowe, konkurencyjne produkty na rynki krajowe i zagraniczne.
Typy projektów:
1. Audyt wzorniczy
Przeprowadzenie przez audytorów diagnozy firmy i przygotowanie rekomendacji do wdrożenia.
Audyt obejmuje między innymi:
− analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych
− analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem
− analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego
Na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza zawierająca rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
Preferencje
W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
− wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
- zgodne z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 POPW
Co można dofinansować?
Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie obejmującym województwa:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Nabór wniosków: 12.09.-19.12.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Minister Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

RPO WiM 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A)

Maj 30, 2018

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs, którego priorytetem jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Kto może złożyć wniosek w konkursie?
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
- przedsiębiorstwa
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których podmiotem założycielskim są JST
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Głęboka, kompleksowa modernizacja budynków, w tym:
– ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne
– przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej
– przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji
– instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE
2. Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK
3. Audyt energetyczny (realizowany jako element projektu)
Preferencje
Preferencje przy wyborze uzyskają projekty, które:
- dążą do uzyskania 60% wskaźnika oszczędności energetycznej
- polegają na wymianie źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE
- uwzględnią wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)
- wynikają z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast
- wpisują się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi
Nabór wniosków: 29.06.-30.07.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2019
Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
Budżet konkursu: 123 836 748,81 złotych
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się
o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

NASI KLIENCI

Maj 9, 2018

RPO WiM 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

Maj 7, 2018

Celem działania jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności.
Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest na zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich i przywrócenie/nadanie im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, dzięki którym poprawi się jakość życia społeczności tam zamieszkującej.
Dla kogo?
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
- organizacje pozarządowe
- kościoły i związki wyznaniowe
Co można dofinansować?
- przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia
- budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego
Preferowane będą projekty:
- które są kontynuacją lub uzupełnieniem projektów dofinansowanych z RPO WiM 2007-2013
- realizowane w partnerstwie
- mające dodatkowy, korzystny wpływ na energooszczędność
- w formule konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego
- przyczyniające się do powstania nowych miejsc pracy
- wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych
Nabór wniosków: 30.05.-29.06.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Budżet konkursu: 39 474 303,70 PLN
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

RPO WiM 1.4.3: Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Kwiecień 30, 2018

W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnią kontakty z klientem.
Działania TIK mogą obejmować m.in.:
• inteligentne systemy zarządzania zasobami ludzkimi
• inteligentne systemy zarządzania towarami i usługami
• zarządzanie systemami finansowo-księgowymi
• zarządzanie produkcją
• automatyzację procesu produkcyjnego,
• system zarządzania relacjami z klientem
Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców)
Kryteria:
Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Kody dotyczące zakresu interwencji to 082 – usługi i aplikacje TIK dla MŚP oraz 101 – finansowanie krzyżowe w ramach EFRR
Termin naboru wniosków: 28.05.-10.08.2018
Typ beneficjenta: MŚP oraz grupy przedsiębiorstw MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja)
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Instytucja Pośrednicząca: WMARR S.A. w Olsztynie

Nasza strona używa plików cookies. Przed przejściem do serwisu prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności i zaakceptowanie jej postanowień. więcej informacji

Drogi Czytelniku, Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu. Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.

Zamknij