Atrakcyjne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

 

Dotacje unijne nie są jedynym instrumentem finansowym wspierającym przedsiębiorców. Drugim, równie atrakcyjnym produktem jest preferencyjna pożyczka. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać to 300.000 PLN, a okres spłaty to 84 miesiące.
Oprocentowanie zaczyna się już od 2,43%. Dodatkowym kosztem jest prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 1%. Wartość zabezpieczenia spłaty wynosi minimum 100% kwoty udzielonej pożyczki.
Co można sfinansować?
Pożyczkę można przeznaczyć na:
• zakup środków trwałych: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości
• zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1, nie zaliczonych do środków trwałych
• zakup wartości niematerialnych i prawnych
• zakup usług obcych, np.:
robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych
usług projektowych, doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji)
• zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy)
• kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy
Dla kogo?
Pożyczka dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy mają siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestują na tym terenie. Także dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.

Zapraszamy do kontaktu

Podziel się!

Comments are closed