Kredyt na innowacje technologiczne (PO IR, działanie 3.2.2.)

connect-20333_640

Kredyt technologiczny cieszył się dużą popularnością w perspektywie unijnej na lata 2007-2013. W nowej perspektywie będzie on kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)  Działanie 3.2.2.

Celem działania będzie dofinansowanie inwestycji technologicznych wdrażających nowe technologie oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług. … Czytaj dalej

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – nie taki diabeł straszny…

seal-326159_640

W poprzednim artykule starałam się Państwu przybliżyć znaczenie określenia  „inteligentne specjalizacje” w ramach nowego programowania unijnego.

Dziś postaram się wskazać, jakie branże mają szanse na uzyskanie dotacji w ramach programów krajowych, a zwłaszcza w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Jest … Czytaj dalej

Inteligentne Specjalizacje – nie taki diabeł straszny…

test

Istotnym elementem w ubieganiu się o środki unijne w latach 2015-2020 jest zakwalifikowanie swojej inwestycji w tzw. „inteligentne specjalizacje” danego regionu (województwa lub kraju). Każde województwo, chcąc otrzymać środki unijne musiało wybrać istotne gałęzie gospodarki, które warto w nim wspierać. Jednocześnie Polska jako kraj … Czytaj dalej

Leasing – alternatywa dla kredytu

business-1


Leasing to produkt skierowany do klientów, którzy planują zakup nowego lub używanego środka trwałego dla firmy i nie chcą angażować środków własnych. Szanują również swój czas i oczekują doradztwa oraz indywidualnego podejścia. Może być wiele powodów, dla których firma chce skorzystać z leasingu. Podpisanie takiej umowy ma swoje … Czytaj dalej

Kredyty dla firm

DeathtoStock_Desk5

Kredyty firmowe to kredyty udzielane firmom przez banki na różne cele.  W zależności  od przeznaczenia, zabezpieczeń i form spłaty banki oferują firmom różne  kredyty:  obrotowe, odnawialne,  hipoteczne, inwestycyjne. Czym się różnią?

Kredyty obrotowe i odnawialne dla firm przeznaczone są głównie do finansowania bieżących potrzeb, zwiększenia środków … Czytaj dalej

Kontrakt terytorialny przyjęty

Depositphotos_18415337_s

Lista strategicznych inwestycji finansowanych m.in. z unijnych funduszy na lata 2014-2020, które maja być przeprowadzone w województwie warmińsko-mazurskim, została przyjęta przez rząd.

Inteligentne Specjalizacje Podlasia – nie taki diabeł straszny…

Las1

Inteligentne Specjalizacje Województwa Podlaskiego to sektory gospodarki, wybrane jako strategiczne dla rozwoju tego regionu. Projekt IS wspierany jest przez Regionalny Program Operacyjny (RPO) oraz finansowany z funduszy unijnych. Wyznaczenie Inteligentnych Specjalizacji było jednym z celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu … Czytaj dalej

Pomorskie Inteligentne Specjalizacje – nie taki diabeł straszny…

boat-506647_640

Osiemnaście miesięcy temu władze Pomorza powołały specjalną komisję konkursową, której zadaniem było wyłonienie w jakich obszarach innowacyjności może specjalizować się woj. pomorskie. W kwietniu br. w Gdańsku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, ostatecznie komisja wybrała cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, którymi są:

  • Technologie Off-shore … Czytaj dalej