RPO WiM 1.5.2: „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu”

Tradycyjne zawody i produkty decydują o różnorodności regionalnej, zwiększają jej walory turystyczne oraz pozwalają zachować bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Dlatego na dofinansowanie mogą liczyć przedsiębiorcy działający w obszarze tradycyjnych branż i ginących zawodów,
którzy w swoich projektach połączą historię z teraźniejszością poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, interesującego wzornictwa … Czytaj dalej

POIiŚ 1.2: „Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z OZE w przedsiębiorstwach”

Nabór wniosków: 31.01.-30.03.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018
Typ beneficjenta: duże przedsiębiorstwa oraz podmioty będące dostawcą usług energetycznych
Poziom dofinansowania: do 75%
Typy projektów:
Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Co można dofinansować?
• przebudowa linii … Czytaj dalej

POIR 3.2.1: „Badania na rynek”

people-219985_640
„OD POMYSŁU DO RYNKU”
Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Dofinansowanie jest przeznaczone na wdrożenie projektów badawczych.
Konkurs wpisuje się w cel główny POIR i jego hasło przewodnie:„od pomysłu do rynku”

Czytaj dalej

POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Już 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków w jednym z największych i najpopularniejszych konkursów PO IR:
„Kredyt na innowacje technologiczne”.
Budżet konkursu to 550 mln złotych. Kwota premii technologicznej do zdobycia – do 6 mln zł.
Opis konkursu:
Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe zakładające … Czytaj dalej

Program Polska Wschodnia. Harmonogram naboru wniosków w 2018

Euro

Polska Wschodnia to program, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego 5 województw:
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Budżet POPW na lata 2014-2020 to 2 mld euro.
Zaplanowany budżet na 2018 to 455 mln zł w 5 konkursach:
1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.Czytaj dalej

POIiŚ 2018

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności
(109,4 mld zł). Większa część tego budżetu przeznaczona jest na wielkie inwestycje infrastrukturalne w trybie pozakonkursowym (budowa dróg ekspresowych, modernizacja kolei). Przeznaczono również środki dla beneficjentów w trybie konkursowym.
W 2018 roku … Czytaj dalej

RPO WiM 4.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Celem działania jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
Opis:
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów, których celem jest produkcja energii elektrycznej/cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dofinansowanie obejmuje budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń)
Czytaj dalej

POIR 3.2.1: Badanie na rynek

people-219985_640
„OD POMYSŁU DO RYNKU”
Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Dofinansowanie jest przeznaczone na wdrożenie projektów badawczych.
Konkurs wpisuje się w cel główny POIR i jego hasło przewodnie:„od pomysłu do rynku”.Czytaj dalej

POIiŚ 2017

POIiŚ 2017
Do końca 2017 r. odbędzie się jeszcze wiele konkursów krajowych i regionalnych, w których można aplikować o środki unijne.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowano nabory wniosków w 4 poddziałaniach.
Poniżej harmonogram oraz opis konkursów startujących w drugim półroczu 2017.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

Czytaj dalej