POIR 2017

Jeszcze w tym roku odbędzie się wiele konkursów krajowych i regionalnych, w których przedsiębiorcy mogą aplikować o środki unijne.Wśród programów krajowych najwięcej środków na rozwój firm posiada PO Inteligentny Rozwój. Poniżej konkursy, które są zaplanowane w drugim półroczu 2017 r.

POIR – TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW 

NR  … Czytaj dalej 

RPO WiM 1.3.5 Usługi dla MŚP

euro-76014_640

 
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy.

 

Typy projektów:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania … Czytaj dalej

POIiŚ 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Nabór wniosków: 30.06.2016 – 31.08.2016
Typ beneficjenta: duże przedsiębiorstwa
Poziom dofinansowania: do 85%
Typy projektów
Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcia podlegające dofinansowaniu to m.in.:
• przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
• głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna … Czytaj dalej

POIiŚ 1.3.2 (30.06.-31.10.2016)

Nabór wniosków: 30.06.2016- 31.10.2016
Typ beneficjenta: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Typy projektów:
Wsparcie będzie skierowane na tzw. głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
• ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym … Czytaj dalej

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Typy projektów:
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, będących wynikiem prac B+R (własnych lub zakupionych).
Wdrożenie innowacji ma prowadzić do powstania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Projekty konkursowe powinny wpisywać się w:
• KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)
lub:
• … Czytaj dalej

POIR 3.2.1 Badania na rynek

Typy projektów:
Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla:
• KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji)
• innowacji produktowych co najmniej na skalę kraju
Poziom dofinansowania:
• inwestycje do 70%
• … Czytaj dalej

DOTACJE NA ROZWÓJ EKSPORTU – targi, misje, szkolenia.

city-11087_640

 

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, którzy chcą w przyszłości skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych oraz planują udział w międzynarodowych targach lub misjach gospodarczych mają szansę otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych.
Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków.
 
 
RPO Warmia i Mazury, Poddziałanie 1.3.5. … Czytaj dalej