Bezpłatny projekt szkoleniowy dla przedsiębiorstw

mix

 

Masz problem z rekrutacją pracowników?

Współczesne MŚP stają przed faktem intensywnej konkurencji rynkowej. Potrzebują skutecznych metod pozyskania odpowiednich ludzi z rynku oraz oceny kompetencji obecnych pracowników, by dzięki wykwalifikowanej kadrze uzyskać przewagę nad konkurencją.

Konkurs „Innowacja plus”

Flags / Drapeaux

 

Innowacja to nie wszystko – jej wdrożenie powinno przynieść zysk. Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają działania z zakresu komunikacji marketingowej. Dlatego właśnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.