DOTACJE DLA FIRM 2017. Harmonogram konkursowy POIR

Jest jeszcze szansa na pozyskanie dotacji w 2017. Do końca tego roku odbędzie się wiele konkursów krajowych i regionalnych, w których przedsiębiorcy mogą aplikować o fundusze unijne. Wśród programów krajowych najwięcej środków na rozwój firm posiada Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
Poniżej konkursy, które są zaplanowane w ramach POIR w drugim półroczu 2017 r.

POIR – TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW 

NR I NAZWA DZIAŁANIA ROZPOCZĘCIE NABORU ZAKOŃCZENIE NABORU
1.1.1 „Szybka ścieżka – MŚP”

02.10.2017

29.12.2017

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

10.08.2017

28.02.2018

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

08.06.2017

08.02.2018

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

16.06.2017

31.01.2018

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

16.05.2017

28.12.2017

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego  4Stock

21.11.2016

20.11.2017

3.2.1 Badania na rynek

05.09.2017*

  05.09.2017**

28.02.2018*

  28.02.2018**

3.3.3  Go To Brand

10.02.2017

13.03.2017

*   Konkurs podzielony na etapy
** Konkurs podzielony na etapy, dla średnich miast

 

POIR 3.2.1 „BADANIA NA RYNEK”

Nabór wniosków: 05.09.2017 – 28.02.2018

Kwota dotacji: do 20 mln zł

Dofinansowanie: do 70%

Na co można otrzymać wsparcie:

 • zakup gruntu
 • zakup, budowa lub rozbudowa budynków i budowli
 • inwestycje w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych: licencji, patentów, know-how, oprogramowania i nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • koszty prac B+R
 • usługi doradcze

POIR 1.1.1 „SZYBKA ŚCIEŻKA – MŚP”

I  nabór wniosków: 01.03.2017 – 30.06.2017

II nabór wniosków: 02.10.2017 – 29.12.2017

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: do 20 mln EUR

Maksymalny poziom wsparcia:

Wielkość przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i mała firma(do 49 etatów)

80%

60%

 Średnia firma(do 249 etatów)

75%

50%

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych
 • koszty aparatury naukowo – badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • budynki i grunty
 • koszty podwykonawstwa – usług badawczych
 • inne koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio z realizacją projektu (np. koszty materiałów i środków eksploatacyjnych)
 • dodatkowe koszty pośrednie ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu rozliczane metodą ryczałtową

Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji zapraszamy na bezpłatne konsultacje określające szanse pozyskania środków unijnych w ramach planowanych konkursów.

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół CDK Consulting

Tel. /55/ 641 58 44

e-mail: biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed