RPO WiM przyśpiesza! Startuje aż 7 konkursów dla firm z Warmii i Mazur.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął ważną dla regionu decyzję i ogłosił kolejne konkursy na realizację projektów dofinansowanych z RPO WiM 2014-2020.
Wśród nich znalazły się długo oczekiwane przez przedsiębiorców konkursy dla firm.

1.2.1: „Działalność B+R przedsiębiorstw”
Nabór wniosków: 28.02.-29.06.2018

1.2.2: „Współpraca biznesu z nauką”
Nabór wniosków: 28.02.-29.06.2018

1.3.1: „Inkubowanie przedsiębiorstw”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

1.3.2: „Firmy w początkowej fazie rozwoju”
Nabór wniosków: 28.02.-06.04.2018

1.3.6: „Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

1.5.1: „Wdrożenie wyników prac B+R”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

4.3.1: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat A)”
Nabór wniosków: 28.02.-30.03.2018

Wprowadzono również wiele zmian, które są bardzo korzystne dla potencjalnych Wnioskodawców.
Najważniejsze z nich to:
1. Zasady zabezpieczenia umów o dofinansowanie
– jedno zabezpieczenie przy projektach, których wartość nie przekracza 10 000 000,00 zł
– dwa różne zabezpieczenia przy projektach, których wartość przekracza 10 000 000,00 zł
2. Treść osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
– podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów do 85 %, w zależności od zastosowanego schematu pomocy
publicznej/ de minimis
– zwiększenie maksymalnej wartości projektów w ramach poddziałań: 1.4.3 do 1 mln zł, 1.5.2 do 3 mln zł
– zwiększenie dostępnej alokacji na poddziałanie 1.5.1
– jeden wniosek aplikacyjny zamiast dwóch w poddziałaniu 1.3.2
– usunięcie w całej osi obligatoryjnego warunku wzrostu zatrudnienia
– usunięcie warunku przeprowadzenia wcześniejszej analizy rynku w poddziałaniach 1.2.2 i 1.3.5

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.

CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed