DOTACJE NA ROZWÓJ EKSPORTU – targi, misje, szkolenia.

 

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, którzy chcą w przyszłości skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych oraz planują udział w międzynarodowych targach lub misjach gospodarczych mają szansę otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych.
Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków.
 
 
RPO Warmia i Mazury, Poddziałanie 1.3.5. USŁUGI DLA MŚP
Opis:
W ramach tego poddziałania przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zakupu usług, które przyczynią się do wzmocnienia i wzrostu przewagi konkurencyjnej firmy:
• usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
• usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych ( internacjonalizacja firmy)
Kryteria:
- Preferencje uzyskają projekty, które wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego
- Kod dotyczący zakresu interwencji to 066- zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi z obszaru zarządzania, marketingu i projektowania)
Termin naboru wniosków: od 31 marca do 29 kwietnia 2016r.
Typ beneficjenta: Przedsiębiorstwa (MŚP)
Poziom dofinansowania: do 50%

Podziel się!

Comments are closed