Dotacje

W nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem. Otrzyma ponad 111 mld euro!
W tym 82,5 mld na realizację polityki spójności. Tak duże wsparcie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych to ogromna szansa na dynamiczny rozwój dla polskich firm.
Planujesz inwestycje?
Masz wiele możliwości pozyskania funduszy w ramach programów krajowych lub regionalnych.
Nie wiesz, czy masz szansę na zdobycie dofinansowania?
Zamów audyt dotacyjny.
Otrzymasz raport, który zawiera szczegółowe informacje na temat: sposobu aplikowania o środki UE, programów operacyjnych i konkursów, z których inwestycja ma szansę na otrzymanie dofinansowania oraz niezbędnej dokumentacji konkursowej.

OPIS PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:

KRAJOWE

REGIONALNE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

OZE

TARGI

SPORT & FITNESS

 

 

Comments are closed