OZE

OZE_cdk
W nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem.
Otrzyma ponad 111 mld euro! W tym 82,5 mld na realizację polityki spójności.
Ponieważ efektywność energetyczna jest ważnym elementem polityki unijnej, duża część z tych środków jest przeznaczona na przejście do gospodarki opartej na racjonalnym korzystaniu z zasobów.
Wsparcie unijne na ten cel udzielane jest z programów krajowych i regionalnych.
 
 
Nabory wniosków o dofinansowanie w 2018:
POIiŚ 1.2:”Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z OZE w przedsiębiorstwach”

Warmińsko-Mazurskie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Warmińsko-Mazurskie: Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
Podlaskie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Podlaskie: Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Podlaskie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym
Pomorskie: Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne
Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed