SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Polska w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest największym beneficjentem pomocy unijnej.
Kwotę 82,5 mld euro przyznaną przez Unię Europejską podzielono na programy krajowe oraz regionalne.
Nowa perspektywa unijna to również ogromne możliwości dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
O dofinansowanie inwestycji można ubiegać się na poziomie regionalnym (RPO) oraz krajowym (POIiŚ).
Formy wsparcia:
- dotacje (bezzwrotne)
- instrumenty finansowe (pożyczki zwrotne, gwarancje, itp.)
Co można sfinansować?
- termomodernizację budynków
- rewitalizację
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o fundusze unijne.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie

Nasza firma posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w zakresie skutecznego pozyskiwania środków unijnych
dla sektora mieszkaniowego.
Referencje

CDK Consulting
ul. Studzienna 30A
82-300 Elbląg
Tel. /55/ 641 58 44
Fax. /55/ 641 58 46
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed