TARGI

city-11087_640

Polska w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest największym beneficjentem pomocy unijnej.
Kwotę 82,5 mld euro przyznaną przez Unię Europejską podzielono na programy krajowe oraz regionalne.
Jednym z kluczowych elementów w nowej perspektywie unijnej jest rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjnej gospodarki. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP to być może ostatnia szansa na pozyskanie środków unijnych.
 
 
Firmy, które chcą zaistnieć na rynku zagranicznym i planują promocję poprzez udział w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych czy wyjazdach biznesowych, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach:
- Krajowych Programów Operacyjnych (Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój)
- Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE

POPW 1.2: Internacjonalizacja MŚP
POIR 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND
REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE
Warmińsko-Mazurskie
RPO WiM 1.4.4: Internacjonalizacja MŚP
Kujawsko-Pomorskie
RPO WK-P 1.5.2: Promocja gospodarcza regionu
RPO WK-P 1.5.3: Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Comments are closed