JAKIE JESZCZE KONKURSY W 2017? Harmonogram POIiŚ

POIiŚ 2017
Do końca 2017 r. odbędzie się jeszcze wiele konkursów krajowych i regionalnych, w których można aplikować o środki unijne.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowano nabory wniosków w 4 poddziałaniach.
Poniżej harmonogram oraz opis konkursów startujących w drugim półroczu 2017.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA

ROZPOCZECIE NABORU

ZAKOŃCZENIE NABORU

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji przemysłowej

30.10.2017

29.12.2017

1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Grudzień 2017

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

30.10.2017

29.12.2017

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

31.10.2017

29.12.2017

 

Podziel się!

Comments are closed