Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PO IR to program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Zakłada wsparcie całego procesu:
od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Budżet programu wynosi ponad 36 mld zł. Dzięki tym ogromnym środkom naukowcy i przedsiębiorcy mają szansę na realizację wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.
Budżet 2018 to 6 mld złotych. Zaplanowano nabory wniosków we wszystkich 4 osiach priorytetowych programu.
W ramach POIR odbędzie się 25 konkursów.
Harmonogram naboru wniosków w 2018:
POIR_Harmonogram 2018

Opis wybranych konkursów:

3.2.1 Badania na rynek
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Comments are closed