Program Operacyjny Polska Cyfrowa

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
 

Comments are closed