Najważniejsze linki

 

Fundusze Europejskie - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Fundusze Norweskie i EOG - https://www.eog.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.parp.gov.p/

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego - http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury - http://rpo.warmia.mazury.pl/

Regionalny Program Operacyjny Podlaskie - http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/

Regionalny Program Operacyjny Kujawsko-Pomorskie - http://www.mojregion.eu/

Agencja Rozwoju Pomorza - http://www.arp.gda.pl/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - http://www.minrol.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki - http://www.mg.gov.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego - http://www.bgk.com.pl/

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - http://www.mir.gov.pl/

Podziel się!

Comments are closed