O nas

CDK Consulting

 Jesteśmy firmą świadczącą usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu aplikowania o środki Unii Europejskiej zarówno dla przedsiębiorców,  sektora spółdzielczości mieszkaniowej, jak również dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

 

Zadaniem CDK Consulting jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej najwyższej jakości tak, aby zmaksymalizować szansę pozyskania środków unijnych dla swoich Klientów. Firma z powodzeniem pozyskuje i rozlicza dotacje z programów regionalnych oraz krajowych.

CDK_logotyp

Głównym celem firmy jest satysfakcja z poziomu świadczonych przez firmę usług i utrzymywanie długoterminowych, dobrych relacji z Klientami, którzy niejednokrotnie sięgają po środki unijne.

 

W związku z nową perspektywą UE na lata 2014 – 2020 oraz intensywnym rozwojem, firma planuje powiększyć zakres oferowanych usług konsultingowych.

 

MISJA

Celem naszej firmy jest maksymalizacja korzyści dla naszych Klientów poprzez wyszukiwanie dla nich szans rynkowych i dostarczanie im dedykowanego doradztwa oraz najwyższej jakości usług szkoleniowych.

Misją firmy CDK Consulting  jest oferowanie kompleksowych usług doradczych w celu uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla małego i dużego biznesu.

 

ZALETY KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

  • Pomoc w wyszukaniu odpowiedniego źródła finansowania dla planowanej inwestycji
  • Wykonanie analizy szans w formie raportu możliwości i realności uzyskania dofinansowania
  • Pomoc w uzyskaniu promesy kredytowej/leasingowej (współpraca z bankami)
  • Pomoc w opracowaniu dokumentacji technicznej i środowiskowej (współpraca z biurami projektów)
  • Pomoc w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi i stowarzyszeniami branżowymi celem zlecenia wykonania badań niezbędnych do wprowadzenia innowacji (współpraca z jednostkami naukowymi, CBR, IOB, parkami technologicznymi)
  • Pomoc w przygotowaniu niezbędnej opinii o innowacyjności, która potwierdzi stopień rozpowszechniania planowanej do wdrożenia innowacji (współpraca ze specjalistycznymi jednostkami naukowymi i branżowymi uprawnionymi do wystawiania takich opinii w branżach: drewno, szkło, medycyna, kosmetologia, biotechnologia, recykling itp.)
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji patentowej, zastrzeżenia znaków towarowych czy wzorów użytkowych (współpraca z rzecznikami patentowymi)
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, biznes plan/ studium wykonalności i inne)
  • Rozliczenie uzyskanej dotacji (postępowanie ofertowe, opisywanie dokumentów, wnioski o płatność, zmiana harmonogramów rzeczowo – finansowych, wnioski o aneksowanie zawartych umów)

Wypełnij ankietę dotyczącą planowanej inwestycji a otrzymasz raport z możliwości pozyskania środków z UE.

Comments are closed