Termomodernizacja i OZE. Harmonogram konkursów dla firm w 2018

Efektywność energetyczna jest bardzo ważnym elementem polityki unijnej, dlatego duża część z przyznanych Polsce funduszy jest przeznaczona na przejście do gospodarki opartej na racjonalnym korzystaniu z zasobów. Wsparcie unijne na ten cel udzielane jest z Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Dlaczego warto zainwestować w modernizację przedsiębiorstwa?
Zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE to ogromne korzyści dla firmy:
✅ możliwość zdobycia dofinansowania inwestycji do 85%
✅ obniżenie rachunków za prąd
✅ uniezależnienie od dostawców energii i rosnących cen
✅ poprawa wizerunku firmy poprzez dbanie o środowisko
Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do udziału w konkursach, które odbędą się do końca 2018 roku.

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW DLA FIRM W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

RPO KUJAWSKO-POMORSKIE
3.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
Inwestycje związane z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznych dedykowanych przyłączaniu nowych jednostek wytwórczych z OZE do KSE.
Nabór wniosków: od 03.08.2018
3.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE – mikroinstalacje
Nabór wniosków od 31.07.2018
3.2: „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” –Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO LUBUSKIE
3.1: „Odnawialne źródła energii”
Nabór wniosków: czerwiec 2018
3.2.4: „Efektywność energetyczna” – Instrument finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO ŁÓDZKIE
4.2.3: „Termomodernizacja budynków” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

MAZOWIECKIE
4.2: „Efektywność energetyczna”
Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji
Nabór wniosków: październik 2018

RPO OPOLSKIE
3.3: „Odnawialne źródła energii” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym
3.4: „Efektywność energetyczna w MŚP” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO PODLASKIE
5.2: „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” – Instrument Finansowy
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO POMORSKIE
10.3.2: „Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym
10.5: „Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne”
Wsparcie zwrotne przyznawane w systemie ciągłym

RPO ŚLĄSKIE
4.1.2: „Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni”
Nabór wniosków: sierpień 2018

RPO ŚWIĘTOKRZYSKIE
3.2: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”
Nabór wniosków: III kwartał 2018

RPO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych”
Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Nabór wniosków: 06.07.-07.08.2018
4.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych”
Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z OZE, w tym wykorzystujące energię:
wiatrową, słoneczną, geotermalną, wodną, biomasę i biogaz.
Nabór wniosków: wrzesień 2018
4.2: „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP”
Nabór wniosków: 29.06.- 31.07.2018

RPO WIELKOPOLSKIE
3.1.2: „Dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”
Nabór wniosków: wrzesień 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane dofinansowanie

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed