POIiŚ 1.2: „Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z OZE w przedsiębiorstwach”

Nabór wniosków: 31.01.-30.03.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018
Typ beneficjenta: duże przedsiębiorstwa oraz podmioty będące dostawcą usług energetycznych
Poziom dofinansowania: do 75%
Typy projektów:
Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Co można dofinansować?
• przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
• głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
• zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych
• budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE)
• zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie ( jeśli beneficjent nie posiada takiego systemu oraz jest to uzasadnione ekonomicznie).
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed