POIiŚ 2018

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności
(109,4 mld zł). Większa część tego budżetu przeznaczona jest na wielkie inwestycje infrastrukturalne w trybie pozakonkursowym (budowa dróg ekspresowych, modernizacja kolei). Przeznaczono również środki dla beneficjentów w trybie konkursowym.
W 2018 roku jest do rozdysponowania 850 mln zł w 7 konkursach:
1. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach.
2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
3. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
4. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
5. Gospodarka odpadami komunalnymi.
6. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
7. Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Pierwszy konkurs, dotyczący efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, już w styczniu!
Harmonogram naboru wniosków w 2018:
POIiŚ_Harmonogram 2018

Podziel się!

Comments are closed