Infrastruktura i Środowisko. Harmonogram naboru wniosków w 2018

POIiŚ 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności (109,4 mld zł).
Większa część tego budżetu przeznaczona jest na wielkie inwestycje infrastrukturalne w trybie pozakonkursowym (budowa dróg ekspresowych, modernizacja kolei). Przeznaczono również środki dla beneficjentów w trybie konkursowym.
W 2018 roku do rozdysponowania jest 850 mln zł w 7 konkursach:
1. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE w przedsiębiorstwach.
2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
3. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
4. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
5. Gospodarka odpadami komunalnymi.
6. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
7. Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Pierwszy konkurs już w styczniu!
Harmonogram naboru wniosków w 2018:
POIiŚ_Harmonogram 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed