POIR 2.3.2: „Bony na innowacje dla MŚP”

Celem działania jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.
Opis:
Wsparcie usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP, które przyczynią się do rozwoju produktów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.
Bon na innowacje to prosty mechanizm wsparcia: przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Działanie pomaga połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.
Promowane będą projekty zawierające włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych
użytkowników. Kluczowym elementem jest zdobycie wiedzy na temat odbioru klientów/rynku na projektowane innowacje.
Typy projektów:
Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego:
- produktu
- technologii produkcji
- projektu wzorniczego
- usługi (również nietechnologicznej, np. marketingowej, organizacyjnej)
Nabór wniosków:
1. 22.03. – 22.11.2018 /Konkurs podzielony jest na rundy
2. 17.04.2018 – 04.01.2019 /Konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego, podzielony na rundy.
Typ beneficjenta: MŚP
Intensywność wsparcia: do 85%
Maksymalna wartość dofinansowania: 340 000 zł
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed