POIR 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Businessman using transparent pie chart interface while calling someone
 
 
 
 
 
 
Celem działania jest stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.
Dotacje na usługi badawczo-rozwojowe prowadzone przez jednostki naukowe to szansa dla firm na:
- dostęp do eksperckiej, aktualnej wiedzy naukowej
- opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności firmy
- możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług
 
Opis:
Wsparcie usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP, które przyczynią się do rozwoju produktów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.
Bon na innowacje to prosty mechanizm wsparcia: przedsiębiorca ma pomysł biznesowy na innowację, a jednostka naukowa wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania. Pomagamy połączyć te dwie siły poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.
Promowane będą projekty zawierające włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych
użytkowników. Kluczowym elementem jest zdobycie wiedzy na temat odbioru klientów/rynku na projektowane innowacje.
Typy projektów:
Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego:
- wyrobu
- technologii produkcji
- projektu wzorniczego
- usługi (mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych, np. marketingowych, organizacyjnych)
Nabór wniosków: 08.06.2017 – 08.02.2018
Konkurs jest podzielony na 4 etapy.
Typ beneficjenta: MŚP
Intensywność wsparcia: do 85%
Maksymalna wartość dofinansowania: 340 000 zł
Instytucja Pośrednicząca: PARP

Podziel się!

Comments are closed