Program Inteligentny Rozwój. Harmonogram naboru wniosków w 2018

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW
Program Inteligentny Rozwój na 2018 rok to 25 konkursów i budżet 6 mld złotych.
Zaplanowano nabory wniosków we wszystkich 4 osiach priorytetowych programu:
1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
(9 konkursów; 3,5 mld PLN)
2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
(5 konkursów; 230 mln PLN)
3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
(5 konkursów; 1,9 mld PLN)
4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
(6 konkursów; 400 mln PLN)
Harmonogram naboru wniosków w 2018:
POIR_Harmonogram 2018

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed