POIR 3.2.1: „Badania na rynek”

people-219985_640
„OD POMYSŁU DO RYNKU”
Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Dofinansowanie jest przeznaczone na wdrożenie projektów badawczych.
Konkurs wpisuje się w cel główny POIR i jego hasło przewodnie:„od pomysłu do rynku”

 

Opis:
Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla:
• KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacji)
• innowacji produktowych co najmniej na skalę kraju
Typy projektów:
- inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług
- eksperymentalne prace rozwojowe i doradztwo
Co można dofinansować?
- zakup gruntu
- zakup, budowę lub rozbudowę budynków
- inwestycję w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne
- zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania
- koszty prac B+R;
- usługi doradcze
Nabór wniosków: 20.03.-05.12.2018 /ogólny i dla średnich miast/
Konkurs podzielony jest na rundy
Typ beneficjenta: MŚP
Poziom dofinansowania:
do 20 mln na projekt (w tym 450 tyś. – eksperymentalne prace rozwojowe, 500 tyś. – usługi doradcze)
Część badawcza – do 45% dla małego przedsiębiorcy, do 35% dla średniego przedsiębiorcy
Część doradcza – do 50%
Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Korzystne zmiany dla wnioskodawców:
- obniżenie minimalnego budżetu projektu dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (było 10 mln zł)
- dopuszczenie w tegorocznej edycji konkursu oparcia wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R.
(wcześniej musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę)

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc eksperta na każdym etapie projektu:
» poszukujemy możliwości dofinansowania (audyt)
» kompleksowo przygotowujemy projekty wraz dokumentacją aplikacyjną
» pozyskujemy źródła dofinansowania
» rozliczamy przyznane środki unijne

Zapraszamy do współpracy.
CDK Consulting
tel.: 55/ 641 58 44
e-mail:biuro@cdk-consulting.pl

Podziel się!

Comments are closed