POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Już 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków w jednym z największych i najpopularniejszych konkursów PO IR:
„Kredyt na innowacje technologiczne”.
Budżet konkursu to 550 mln złotych. Kwota premii technologicznej do zdobycia – do 6 mln zł.
Opis konkursu:
Kredyt na innowacje technologiczne to wsparcie finansowe zakładające podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych lub wynikiem prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.
Przedsiębiorcy otrzymują premię technologiczną, stanowiącą spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.
Typy projektów:
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, będących wynikiem prac B+R (własnych lub zakupionych).
Wdrożenie innowacji ma prowadzić do powstania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Projekty konkursowe powinny wpisywać się w:
• KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)
lub:
• branże wysokie / średnio-wysokie technologicznie
• zaawansowane technologicznie, wiedzochłonne usługi (wg klasyfikacji Eurostat)
Na co można otrzymać dofinansowanie:
- budowa rozbudowa lub zakup hali produkcyjnej
- inwestycje w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych: patenty licencje, know – how, nieopatentowana wiedza techniczna, oprogramowanie.
Poziom dofinansowania: do 70%
Kwota dofinansowania: do 6 mln PLN
Nabór wniosków: 15.02.-24.05.2018
Konkurs podzielony jest na 3 rundy
Typ beneficjenta: MŚP
Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego

Podziel się!

Comments are closed