Krajowe Inteligentne Specjalizacje – nie taki diabeł straszny…

W poprzednim artykule starałam się Państwu przybliżyć znaczenie określenia  „inteligentne specjalizacje” w ramach nowego programowania unijnego.

Dziś postaram się wskazać, jakie branże mają szanse na uzyskanie dotacji w ramach programów krajowych, a zwłaszcza w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Jest to program skierowany w większości dla przedsiębiorców, zarówno mikro, małych, średnich jaki i dużych. W jaki sposób odpowiednio zakwalifikować firmę, aby skutecznie sięgać po środki unijne, to już temat na inny artykuł.

W ramach ww. programu o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje między innymi w zakresie:

- rozwoju działalności badawczo – rozwojowej w firmie,
- zlecenie jednostce naukowej wykonania usług na rzecz rozwoju nowych produktów (tzw. bony na innowacje),
- ochrony własności przemysłowej,
- wdrożenia wyników prac B+R poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz niezbędnej infrastruktury do wytwarzania nowych lub ulepszonych produktów i usług.

To oczywiście tylko wybrane możliwości finansowania inwestycji przez firmy. Chcąc skutecznie sięgnąć po środki unijne ważne jest, żeby inwestycja wpisywała się w „krajowe inteligentne specjalizacje”.  Według stanu na dzień 31 marca 2015r. jest  dziewiętnaście krajowych inteligentnych specjalizacji i mają one służyć do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Zostały przyporządkowane do 5 głównych grup, w skład których wchodzą:

  1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
  2. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
  3. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
  4. SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
  5. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

Wszystkie zostały szczegółowo opisane w dokumencie, który znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/23423, dlatego nie będę ich teraz opisywać. Istotne jest, aby wyszukać powiązanie pomiędzy swoją inwestycją a jedną z 19 specjalizacji, jeśli oczywiście zamierzacie Państwo ubiegać się o środki UE z programu krajowego. Jak pisałam w poprzednim artykule, nie jest to bardzo skomplikowane, jednak wymaga czasu i dogłębnej analizy, dlatego już dziś warto się nad tym zastanowić. Łatwo jest dokonać zmian na etapie projektowania inwestycji, czasami wystarczy zmienić tylko jeden element inwestycyjny, aby uzyskać nawet 70% dofinansowania! A  dobrze wykorzystane środki naprawdę pomagają firmie rozwinąć skrzydła.

Już wkrótce artykuł pt. „Inteligentne specjalizacje pomorza”.

Autor: Joanna Filip
ekspert ds. funduszy europejskich

Podziel się!

Comments are closed