Pomoc w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Szanowni Państwo,

Pożyczki płynnościowe  POIR to nieoprocentowane wsparcie finansowe udzielane firmom sektora MŚP. Na program przeznaczono do tej pory 400 mln zł, a w dodatkowej puli jeszcze 150 mln zł na utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwach.

Pożyczki Płynnościowe zostały uruchomione z Programu Inteligentny Rozwój dla mikro, małych i średnich firm. Jest to pomoc dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone między innymi na:

- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

-  koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców,

- pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,

- pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,

- zakup towarów,

- czy zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 roku

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące, a oprocentowanie 0% w skali roku. Karencja w spłacie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. Możliwe są również wakacje kredytowe, czyli wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki).

Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym produktem pomożemy dopełnić wszelkich formalności w złożeniu dokumentacji i pozyskaniu środków na ten instrument finansowy.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy z nami

Zespół CDK Consulting

/55/ 641 58 44

biuro@cdk-consulting.pl

Comments are closed