POPW 1.2: „Internacjonalizacja MŚP”

Wsparcie dedykowane firmom, które chcą rozpocząć lub rozwijać działalność biznesową na rynkach zagranicznych.
Działanie 1.2 składa się z dwóch rund.
I RUNDA
Nabór wniosków: 27.02.-29.03.2018
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego internacjonalizacją ich działalności.
Rodzaje usług doradczych, które zostaną objęte wsparciem:
- analiza możliwości eksportowych firmy
- oszacowanie możliwości sprzedaży (badanie rynków zagranicznych, wskazanie rynków docelowych i identyfikacja
potencjalnych kontrahentów)
- opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży
- wskazanie najefektywniejszych narzędzi marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy
kierunków misji handlowych)
- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa pod kątem działalności eksportowej (organizacja produkcji,
marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.)
- propozycje dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej oraz instrumentów finansowych
obniżających ryzyko eksportowe (np. kredyty eksportowe)
II RUNDA
Nabór wniosków: 30.07.-04.09.2018
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie działań związanych z wdrożeniem opracowanego w I etapie modelu biznesowego, m.in.:
- nawiązanie relacji z partnerami zagranicznymi
- usługi doradcze w zakresie dostosowania produktów do rynków docelowych, wzornictwa, budowy kanałów dystrybucji,
marketingu
- udział w targach zagranicznych, wystawach, misjach gospodarczych
Dla kogo?
MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie obejmującym województwa:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Comments are closed