POPW 1.4: „WZÓR NA KONKURENCJĘ”- ETAP I

W ramach I Etapu działania 1.4 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zdiagnozowaniu sytuacji w firmie i opracowaniu nowej strategii wzorniczej, która pomoże skutecznie wprowadzić nowe, konkurencyjne produkty na rynki krajowe i zagraniczne.
Typy projektów:
1. Audyt wzorniczy
Przeprowadzenie przez audytorów diagnozy firmy i przygotowanie rekomendacji do wdrożenia.
Audyt obejmuje między innymi:
− analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych
− analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem
− analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego
Na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostanie strategia wzornicza zawierająca rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
Preferencje
W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
− wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
- zgodne z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 POPW
Co można dofinansować?
Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie obejmującym województwa:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
Nabór wniosków: 12.09.-19.12.2018
Poziom dofinansowania: do 85%
Instytucja Zarządzająca: Minister Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Podziel się!

Comments are closed