logo_stopkaP.P.H.U. SELL-GLASS Janusz Jankowski

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji … Czytaj dalej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 387 350,00 zł

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JAN … Czytaj dalej

Slajd1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRAT Sp. z o.o.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 925 160,00 zł

Tytuł projektu: „Podniesienie … Czytaj dalej

Zbigniew Janeczek „USŁUGI TRANSPORTOWE

Zbigniew Janeczek „USŁUGI TRANSPORTOWE”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 294 420,00 zł

Tytuł projektu: „Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy … Czytaj dalej

weteryniarzGABINET WETERYNARYJNY – LEK. WET. MAGDALENA PODLASZ


 
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Czytaj dalej

Lux-But

Handel Artykułami Przemysłowymi „Lux-But” s.c. Stefan Fiłonowicz Lech Gójski

 

1.  Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci opakowania multipack przez firmę „Lux-But” s.c.”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa … Czytaj dalej

logo zamek gizyckoZamek Giżycko Sp. z o.o.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś 2 Turystyka

Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego

Poddziałanie: 2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna

Wartość projektu: 28 057 018,47 zł

Tytuł projektu: „Utworzenie LOTZ HOTEL **** na … Czytaj dalej

logo unicoreUNICORE s.c.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2  Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.2 Usługi i … Czytaj dalej

logo PelcowiznaPrzedsiębiorstwo Handlowe „PELCOWIZNA”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 124 893,56 zł

Tytuł … Czytaj dalej