Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych s.c. Dorota Wadecka & Irena Kulkowska

 

Projekt: Podniesienie jakości usług NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Elblągu poprzez zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej

Kwota dofinansowania: 807 726,98 zł

Comments are closed