MPF Przemysław Fiłonowicz 

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 5 540 613, 30 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci tektury falistej 5W przez firmę MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 5 528 046, 81 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej wysokotemperaturowej technologii produkcji tektury falistej przez firmę MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu”

Comments are closed