PPHU Patrex

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa i numer Działania: 4.3 Kredyt Technologiczny

Wartość projektu: 5 662 036,50 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji akcesoriów meblowych przez PPHU Patrex”

Comments are closed