UNICORE s.c.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2  Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP.

Wartość projektu: 653 745,00 zł

Tytuł projektu: „Uruchomienie internetowego systemu obsługi klienta UNICORE CLIENT CENTRE celem rozwoju e-usług w firmie Unicore s.c. w Elblągu”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2  Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP.

Wartość projektu: 985 230,00 zł

Tytuł projektu: „Budowa internetowej platformy komunikacyjnej dla rozwoju oferty usług elektronicznych w przedsiębiorstwie UNICORE s.c. w Elblągu.”

Comments are closed