Centrum Recyklingu Palet „WOPAL”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa i numer Działania: 4.3 Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 5 228 327,oo zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii przetwarzania opakowań drewnianych przez WOPAL Sp. z o.o.”

Comments are closed