Cukiernia „Marysieńka” s.c. Henryk, Irena, Małgorzata Majkowscy

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 5 061 228, 60 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji produktowej i organizacyjnej w firmie „Marysieńka” w Elblągu”

Comments are closed