Dystrybucja i obrót wyrobów złącznych „LEGRAMET”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 3 058 238, 92 zł

Tytuł projektu: „Zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzacja Firmy Handlowo-Usługowej „LEGRAMET” w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku”

 

Comments are closed