„ELBLĄGDIS” Sp. z o.o.

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa i numer Działania: 4.3 Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 3 229 133,00 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w zakresie rehabilitacji i bioodnowy w firmie ELBLĄGDIS sp. z o.o.”

Comments are closed