Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”

 

1.Tytuł projektu: „Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „SIELANKA” poprzez wdrożenie systemu e- usług w obszarze zarządzania mediami”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Wartość projektu: 2 690 165,23 zł

 

2. Tytuł projektu: „Wzmocnienie funkcji społecznych poprzez adaptację pomieszczeń na świetlicę osiedlową w zasobach ESM „Sielanka”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś – 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.1 Humanizacja blokowisk

Nazwa i numer Poddziałania: 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych

Wartość projektu: 997 131,48 zł

 

3. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4″

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś – 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.2 Rewitalizacja miast

Wartość projektu: 5 587 130,00 zł

 

4. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 5.”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Oś – 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Nazwa i numer Działania: 4.2 Rewitalizacja miast

Wartość projektu: 4 430 640,01 zł

 

Comments are closed