EXTOM-MEBLE Jacek Tomaszewski

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 3 581 391, 00 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji frontów meblowych przez EXTOM-MEBLE Jacek Tomaszewski”

 

Comments are closed