GABINET WETERYNARYJNY – LEK. WET. MAGDALENA PODLASZ


 
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 174 755,29 zł

Tytuł projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności Gabinetu Weterynaryjnego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”

 

Comments are closed