Grupa Inwestycyjna „ZAMEL”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa i numer Działania: 4.3 Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 5 519 800,00 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie obróbki skrawaniem do produkcji elementów montażowych instalowanych w sterach strumieniowych przez firmę GI ZAMEL sp. z o.o.”

Comments are closed