Hale Stalowe „KOLEX”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 738 615, 00 zł

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu gięcia pozwalającego na wielokrotne zaginanie blachy przy jednokrotnym zamocowaniu przez firmę „KOLEX” Ireneusz Rygasiewicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe.”

 

Comments are closed