Handel Artykułami Przemysłowymi „Lux-But” s.c. Stefan Fiłonowicz Lech Gójski

 

1.  Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci opakowania multipack przez firmę „Lux-But” s.c.”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 3 488 403, 00 zł

 

2.  Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej wysokociśnieniowej technologii okleinowania frontów meblowych przez firmę „Lux-But” s.c.”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 5 931 146, 01 zł

 

Comments are closed