Producent Mebli „KRISMAR”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Nazwa i numer Działania: 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki

Nazwa i numer Poddziałania: 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wartość projektu:  1 211 474,57 zł

Tytuł projektu: „Udział firmy KRIS MAR w targach branżowych”

 

 

Comments are closed