Producent Szkła Hartowanego „POL-GLAS”

 

1. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie wytwarzania dekoracyjnych formatek szklanych w firmie POL-GLAS Mariusz Aranowski”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Wartość projektu: 788 665, 00 zł

 

2. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki formatek szklanych w procesie wytwarzania elementów całoszklanych”

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Nazwa i numer Działania: 4.3 Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 3 170 000,00 zł

 

Comments are closed