Przedsiębiorstwo Handlowe „PELCOWIZNA”

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Nazwa i numer Osi Priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość

Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 124 893,56 zł

Tytuł projektu: „Unowocześnienie oraz dywersyfikacja sposobu świadczenia usług w firmie PELCOWIZNA dzięki uruchomieniu nowego sklepu w Kętrzynie”

 

Comments are closed